Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.11.2022

WORKSHOP 2022 – Organická hmota

Pracovní setkání k problematice zdrojů organické hmoty pro zachování půdního zdraví s osobnostmi výzkumu a praxe:
– Společná zemědělská politika – co nás čeká?
– Moderní zemědělské přístupy v ČR
– Legislativa, management, ekonomika
– Technologie a hospodaření s organickou hmotou / precizní zemědělství
– Uplatnění výsledků výzkumu a dlouhodobého monitoringu v praxi