Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.5.2023

Welfare zvířat – aktuality v oblasti dotací EU a inovací

Celostátní sítě pro venkov (CSV) ve spolupráci s Tematickou pracovní skupinou WELFARE/pohoda zvířat Vás srdečně zvou na seminář k tématu

Welfare zvířat aktuality v oblasti dotací EU a inovací

Datum: 31. května 2023 od 09:00 do 15:00 hod.
Místo: Klášter č.p. 1, 364 61 Teplá

Program:
9:00–9:30 Prezence účastníků + coffee break
9:30–10:00 „Dotace na dobré životní podmínky zvířat“
Ing. Simona Kvasničková, Oddělení strategie enviromentálních podpor rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství
10:30–11:00 „Doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin k welfare zvířat“
Ing. Tomáš Nejedlý, odborník na evropské záležitosti, Zemědělský svaz ČR
11:00–11:30 „Welfare dojených krav (šetrné dojení)“
Ing. Matúš Gašparík Ph.D., Katedra chovu hospodářských zvířat, Česká zemědělská univerzita v Praze
11:30–12:00 Oběd
12:00–12:30 „Moderní trendy v odchovu telat“
Ing. Tomáš Novotný, MTS – Váš partner v chovu skotu
12:30–13:00 „Etologie a stabilní sociální prostředí v oblasti welfare“
Ing. Radka Šárová, Ph.D., oddělení etologie, Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.
13:00–13:30 „Inovace v oblasti welfare v praxi“
Ing. Ondřej Blabolil, Zemědělské družstvo Žichlínek
13:30–14:15 „Plně robotická stáj-skutečnost nebo fikce?“
Ing. Vladimír Pícha, tiskový mluvčí, Zemědělský svaz ČR
14:15–15:00 Diskuse a ukončení semináře

Z prostředků CSV bude hrazen pronájem, lektorné, organizační náklady a občerstvení.
V případě potřeby je možné si v místě konání akce zajistit ubytování – kontakt: recepce@hotelklastertepla.cz, 608 113 388, https://hotelklastertepla.cz/Ubytovani.html (ubytování není hrazeno z prostředků CSV).
Zájemci se mohou registrovat do termínu 22.05.2023 na Registrace – seminář | Zemědělský svaz ČR (zscr.cz)
Bližší informace o akci zájemcům podá Ing. Alena Bečková, e-mail: beckova@zscr.cz.

Změna programu vyhrazena.

Za organizátory srdečně zve Ing. Zuzana Dvořáková vedoucí oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci odbor Řídicí orgán rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství

Pozvánka