Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.1.2022

Webinář: Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

Datum: 2.2.2022  10:00 – 13:00
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

srdečně zve na
odborný webinář 

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN JAKO SOUČÁST INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN

konaný dne
2. 2. 2022

 prostřednictvím platformy Microsoft Teams

„Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je provázaným komplexem zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický celek. V praxi to znamená kombinaci vhodných agrotechnických a pěstitelských postupů, při jejichž dodržení lze předpokládat snížení nutnosti aplikace přípravků na ochranu rostlin (POR).

S použitím POR úzce souvisí rovněž zjišťování výskytu škodlivých organismů prostřednictvím monitoringu, využití výstupů prognostických modelů a sledování vývoje počasí v dané lokalitě.

V rámci tohoto semináře bychom se rádi zaměřili na poslední článek IOR, kterým je právě oblast použití POR. Stěžejní přednáška bude věnována situaci v oblasti restrikcí POR, schvalování úč. látek a v neposlední řadě alternativním možnostem ochrany (pomocné prostředky na ochranu rostlin).

Zařadit bychom však v rámci tohoto semináře chtěli také přednášku, která bude prezentovat výsledky pokusů, které porovnávají nebo ověřují účinnost biologických přípravků nebo jiných pomocných prostředků na ochranu rostlin. Případně přípravků povolených pouze pro použití v rámci ekologického zemědělství, a to ať už mezi sebou nebo v kontrastu biologický přípravek vs. běžný POR.

Nedílnou součástí celého komplexu IOR je rovněž akreditované poradenství. Na závěr semináře bychom pak představili také výsledky šetření IOR, které proběhlo v roce 2020.“

Předběžný program

V případě zájmu prosíme o vyplnění registračního formuláře poté obratem obdržíte emailem vstup na webinář.