Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.2.2024

Webinář k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením Strategického plánu SZP

DATUM AKCE: 7. 2. 2024 9:00 – 11:00
MÍSTO KONÁNÍ:
online
TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ AKCE:
Přímé platby, podmíněnost a environmentální opatření SP SZP
CÍLOVÁ SKUPINA:
Žadatelé o dotaci, zemědělská veřejnost
KATEGORIE AKCE: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Ministerstvo zemědělství připravilo ve spolupráci s ÚZEI informační webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2024 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Webináře se budou konat v únoru a březnu online formou v MS Teams. Registrace probíhá na www.agronavigator.cz/kalendar-akci/dotace.

Registrovat se bude potřeba nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře, odkaz na připojení k webináři spolu s jednoduchým návodem bude zaslán na e-mail zadaný při registraci 1 pracovní den před konáním webináře.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství, kapacita webinářů je dostatečná s možností přidání dalšího termínu. Záznam z webináře společně s prezentacemi bude zveřejněn na webových stránkách MZe.

Program

Zahájení
Podmínky poskytování plateb a podání jednotné žádosti pro:
–  Přímé platby
–  Režimy pro klima a životní prostředí (Ekoplatba)
–  Podmíněnost (Cross Compliance – CC)
–  Agroenvironmentálně-klimatické opatření
–  opatření Ekologické zemědělství
–  oblasti s přírodními omezeními (ANC)
–  oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě
–  opatření Dobré životní podmínky zvířat
–  opatření Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
–  opatření Zalesňování zemědělské půdy
–  opatření Agrolesnictví
–  Lesnicko-environmentální opatření
Ostatní, dotazy, závěr
Pořadí témat se může změnit. Přednáší gestoři jednotlivých operací z MZe.