Kdo hledá, najde...

Aktuality

26.4.2021

Webinář: 12. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014–2020

Ministerstvo zemědělství Vás srdečně zve na webinář
12. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014–2020

Datum: 6. května 2021 od 9:00 do 12:00 hod.
Místo: online jednání na platformě Microsoft Teams (není nutné mít nainstalované)

Program:
1) Zahájení, úvodní informace.
2) Obecné podmínky Pravidel a operace vyhlašované v 12. kole příjmu žádostí – základní podmínky,
způsobilé výdaje, změny oproti předchozím kolům příjmu žádostí
 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce
 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
3) Informace k postupu administrace žádostí o dotaci na SZIF.
4) Dotazy, závěr.
Přednášející:
 Ing. Josef Tabery – ředitel odboru Řídicí orgán PRV, Ministerstvo zemědělství
 Ing. Michal Anton – ředitel odboru projektových opatření rozvoje venkova, Státní zemědělský intervenční fond

Registrace online probíhá do 3. 5. 2021 vyplněním formuláře na odkazu zde nebo prostřednictvím použití QR kódu v pozvánce. Registrace je možná pouze do stanoveného termínu nebo do vyčerpání kapacity 200 účastníků. Před konáním akce obdržíte e-mail s odkazem na připojení k webináři (připojení je možné přes webové rozhraní).

Po skončení akce bude záznam prezentací k dispozici na YouTube kanále MZe.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Ing. Tereza Poláková, e-mail: tereza.polakova@mze.cz

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/osobniudaje/.