Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.6.2019

Vzájemná provázanost katastru nemovitostí a evidence využití půdy LPIS

Materiál vznikl ve spolupráci MZe a SZIF.
V materiálu byly použity zjištění a závěry z analytického dokumentu vypracovaném na SPÚ.

Celé znění ZDE