Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.1.2024

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2024

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru rostlinných komodit Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2024.

Ministerstvo zemědělství v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.

Prodloužen termín příjmu projektů nově do 9. února 2024.

Celková alokace dotačního programu 9.F.m. pro rok 2024 je 15 mil. Kč.

Přílohy

Aktualizovaná výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2024