Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.3.2019

Výzva k podávání předběžných žádostí na dotační program welfare

Ministerstvo zemědělství vyzývá všechny žadatele, kteří mají zájem o zapojení do dotačních programů na podporu dobrých životních podmínek krav chovaných v systému bez tržní produkce mléka (KBTPM), k podání předžádostí. Termín pro podání předběžné žádosti pro dotační rok 2019 tj. období plnění účelu dotace pro podprogram 20.D.d. Podpora provádění ošetření KBTPM v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu a podprogram 20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb KBTPM od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 je stanoven v termínu od 18. do 29. března 2019.

Tato předběžná žádost bude v případě vyplnění tabulky pro rok 2020 s možností využití všech šesti podprogramů tedy platit i pro dotační rok 2020 tj. období plnění účelu dotace od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Případnou samostatnou předběžnou žádost pro dotační rok 2020 bude rovněž možné na základě další výzvy MZe podat v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.D. na základě této výzvy je dle pravidel EU a schválení Evropské komise podmínkou pro jejich čerpání. Žadateli, který nepodá předběžnou žádost ve výše stanoveném termínu, nemůže následně MZe schválit vlastní žádost o dotaci a nelze tuto dotační podporu v daném roce čerpat.

Více informací o předžádostech najdete zde.

Dokumenty ke stažení: Manuál pro podání žádosti, Zásady pro dotace 2019 a Zásady a tiskopisy.

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu