Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.2.2022

Výzva k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům NESTÁTNÍCH lesů za období 2022 až 2026

Ministerstvo zemědělství tímto zveřejňuje výzvu k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům NESTÁTNÍCH lesů za období 2022 až 2026.

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům nestátních lesů (čj. MZE-68333/2021-16221 ze dne 3. 2. 2022).

Příjem ohlášení žadatelů o příspěvek za rok 2022 probíhá od 3. 2. 2022. Bez podaného ohlášení žadatele nelze vstoupit do programu a následně žádat o finanční příspěvek.

Příjem žádostí o příspěvek za rok 2022 proběhne od 1. 3. do 31. 5. 2023.

Ohlášení žadatele i žádosti o příspěvek se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace (tzv. modulu) pro žadatele. Při zakládání ohlášení je nutné zvolit typ „Ohlášení pro program na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu“. Při zakládání žádosti o příspěvek je nutné vybrat program Tn.2023 (formulář bude zpřístupněn až v roce 2023 před začátkem příjmu žádostí).

Znění zásad pro poskytování příspěvku a vzor formuláře ohlášení jsou uvedeny v příloze tohoto článku. Formulář žádosti o příspěvek bude zveřejněn před stanoveným termínem příjmu žádostí. K článku jsou přiloženy dvě příručky s věcným přehledem podmínek programů – jedna je určena vlastníkům lesů hospodařících podle lesního hospodářského plánu, druhá drobným vlastníkům lesů zařízených lesními hospodářskými osnovami (bude zveřejněna do 7. 2. 2022).

Všechny informace k programu jsou uveřejněny na této adrese. Pro dotazy žadatelů je k dispozici e-mailová adresa prispevky@mze.cz.

Přílohy

Související odkazy