Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.9.2019

Výzva č. 2/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výzvu č. 2/2019 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 115 170 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Cílem Výzvy je podpora realizace opatření k regulaci šíření invazních druhů a adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

V rámci Výzvy jsou oprávněnými žadateli fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky. Výzva je vyhlášena jako kolová.

Termín ukončení příjmu žádostí je 30. 9. 2019.

Znění Výzvy č. 2/2019, včetně dokumentace Programu a dalších příloh, naleznete v souborech ke stažení ZDE