Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.6.2024

Využití repelentních rostlin k regulaci výskytu hraboše polního – Den otevřených dveří Ekofarma PROBIO

Pozvánka na den otevřených dveří , který se uskuteční v pátek 14.6.2024 od 10:00 na EKOFARMĚ PROBIO s.r.o. ve Velkých Hostěrádkách. Tématem bude využití repelentních rostlin k regulaci výskytu hraboše polního. 

V dopoledním bloku proběhne několik odborných přednášek:

10:15 – Představení projektu TAČR – Tlumení populačních hustot hraboše polního (Microtus arvalis) pomocí rostlinných repelentů
prof.  Josef SUCHOMEL (MENDELU)

10:40 – Hraboš polní: Biologie (složení potravy, rozmnožování a dynamika šíření, možná zemědělská opatření)
Ing. Radek Aulický, Ph.D. (VÚRV)

11:05 – Registrované přípravky k hubení hraboše polního: Stuttox II a biologické alternativy
Ing. Pavlína Dokulilová (AGROCHEMA)

11:30 – Výsledky praktického výzkumu biologické regulace hraboše polního pomocí dravců
Miroslav Dusík (ČSO?)

12:00 – Nejnovější vědecké poznatky v biologické a chemické ochraně ve vztahu k ptačím populacím a ekosystémovým dopadům
Ing. Václav Zámečník (ČSO)

Odpolední blok bude věnován exkurzi na pole a ukázkám repelentních pásů čiroku na farmě a dalších opatření podporujících biologickou regulaci škůdců.

V případě zájmu prosíme o včasnou a závaznou registraci na tuto akci pomocí následujícího registračního formuláře: https://docs.google.com/forms/d/1Mb1aVAc0JwpIEsTjHn2etoNf66Q4ebk0C3Em0693-D0/edit?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3NOVdepGSC_U8FuLiY1cmrRjcvJNQXhvAwSp19-0zl_e8JIEgbLfg7YRc_aem_Ab14_OXGsESyeXl-GokND_fWFeWGQWiko2jPK3aexWJuSvtgGJ8-6KT0ZXhVuRLXoGZY5k1Ped1QqwXmoHuQ5TdH