Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.10.2016

Využití mulče při pěstování brambor

Hodnocení možností a dopadů využití mulče při pěstování brambor na výzkumné stanici katedry rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze – Uhříněvsi.

Kapitola odborné prace publikovaná prostřednictvím Oraganic eprints ke stažení: 6 Brambory