Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.8.2021

Vysvětlení problematiky střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek ze strany žadatelů o dotace

Mediálním prostorem v současnosti rezonuje problematika, jak mají postupovat zemědělci při zadávání veřejných zakázek podle příslušného zákona ve vazbě na zákon o střetu zájmů. Řada článků odkazuje na dopisy Fondu týkající se této problematiky, ale bohužel obsahují značnou míru nepřesností a polopravd. SZIF se proto rozhodl uvést zmíněné informace na pravou míru.

Celé znění ZDE