Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.5.2021

Výstupy z webináře z 6. 5. ke 12. kolu příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014–2020 (aktual. 14. 5. 2021)

V Praze dne 17. května 2021
Zveřejňujeme prezentace, videozáznam a otázky a odpovědi z webináře ke 12. kolu příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014–2020.

Prezentace MZe byla oproti přednesené verzi upravena o technické překlepy tak, aby byla plně v souladu s platnými Pravidly pro žadatele.

Videozáznam byl upraven tak, aby obsahoval pouze prezentace přednášejících. V záznamu byly dále opraveny technické překlepy.

Videozáznam webináře 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova z 6. 5. 21

Další webináře připravují některá regionální pracoviště CSV v těchto termínech:
17. 5. CSV RO Olomouc
24. 5. CSV RO Praha
25. 5. CSV RO Hradec Králové
27. 5. RO České Budějovice

Pro přihlášení a další informace sledujte pozvánky v kalendáři akcí.

Přílohy:
Prezentace z webináře – MZe (aktualizovaná dle Pravidel)
Prezentace z webináře – SZIF
Otázky a odpovědi

Zdroj: Ministerstvo zemědělství