Kdo hledá, najde...

Aktuality

30.8.2021

Výstava Ekologické zemědělství – zodpovědná volba

Změna klimatu, snižování biodiverzity i vyčerpávání neobnovitelných přírodních zdrojů představují pro zemědělce aktuální výzvy. Odpovědí na řadu z nich nabízí systém ekologického zemědělství.

Dokáže ekologické zemědělství skutečně oživit krajinu, chránit přírodní zdroje či produkovat potraviny bez chemických reziduí? Je pouze návratem ke starým metodám hospodaření nebo představuje moderní alternativu ke stávajícím zemědělským systémům? O historii, zakladatelích i rozvoji ekozemědělského hnutí ve světě i u nás, o jeho základních principech, odlišnostech od běžného konvenčního zemědělství i výhodách a nevýhodách, které představuje produkce biopotravin pro zemědělce i spotřebitele, se dozvíte na výstavě „Ekologické zemědělství. Zodpovědná volba“ na střeše Národního zemědělského muzea v Praze na Letné.

Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství a je ke zhlédnutí od 2.9. 2021 do 2.1. 2022.