Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.12.2016

Výsledky zkoušek registrovaných odrůd v EZ

Zkoušení registrovaných odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství pro Seznam doporučených odrůd (SDO) 2016

Zkoušky jsou prováděny na zkušebních stanicích Ústavu nebo u dalších subjektů na základě smlouvy. Zkoušky trvají tak dlouho, dokud Ústav nezíská potřebné množství údajů pro posouzení užitné hodnoty (obvykle tři vegetační období).

Odrůda má užitnou hodnotu, představuje-li souhrnem svých vlastností ve srovnání s jinými registrovanými odrůdami alespoň v některé pěstitelské oblasti zřejmý přínos pro pěstování nebo pro její využití anebo pro produkty od ní odvozené. Vykazuje-li odrůda některé vynikající vlastnosti, může být od některých horších vlastností odhlédnuto.

V režimu EZ byly testovány:

  • ječmen jarní
  • pšenice jarní
  • pšenice ozimá

Výsledky zkoušek užitné hodnoty:

Ječemen jarní_EKO_16_VCU

Pšenice ozimá 16_SDO_eko

Pšenice jarní 16_SDO_eko