Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.11.2017

Vyplácení dotace k Jednotné platbě na plochu

Nejrozšířenější zemědělská dotace se už dostává ke svým příjemcům. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začala vydávat rozhodnutí k Jednotné platbě na plochu – SAPS a současně s ním vyplácí 70% zálohu. Letošní sazba je 3 377,73 korun na hektar.

O Jednotnou platbu na plochu neboli SAPS požádalo v letošním roce téměř třicet tisíc zemědělců. Jedná se o nejrozšířenější zemědělskou dotaci. Z tohoto důvodu se ze všech dotačních titulů, o které se žádá prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti, vyplácí každoročně jako první. Mezi zemědělce bude rozděleno přes 12 miliard korun. Od 30. října začíná SZIF vydávat rozhodnutí o platbě a zároveň žadatelům vyplácet 70% zálohu. Do 15. prosince 2017 by mělo být podle harmonogramu vydáno 90 % rozhodnutí. Stejně jako vloni využila Česká republika možnost poskytnout u této dotace zálohu, aby zmírnila nepříznivou finanční situaci v některých sektorech zemědělství způsobenou především suchem v první polovině letošního roku. SZIF tuto zálohu vyplácí hned po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí. Doplatky se začnou vyplácet od 1. prosince 2017, ne však dříve než po nabytí právní moci rozhodnutí. V tomto případě doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnost vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost. Do konce letošního roku se začnou vydávat ještě rozhodnutí na LFA, VCS – cukrová řepa, Natura 2000 na zemědělské půdě a VCS – dojnice.

Žadatelům je pro případné dotazy k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.