Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.8.2023

Výjimka na lov problematických vlků neznamená automatické povolení odstřelu

Jedná se o přípravu pro fungování pohotovostního plánu.

Pro aktivaci „Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu vlka s problematickým chováním“ je potřeba udělat nezbytné legislativní a administrativní kroky, tj. udělit výjimky ze zákona o myslivosti a ze zákona o ochraně přírody. Výjimky je důležité vyřídit s předstihem, aby se v případě výskytu problematického vlka mohlo rychle zasáhnout a nemuselo se čekat na lhůty, které s udělením takové výjimky souvisí. Tyto výjimky jako první udělil Královéhradecký kraj pro 17 honiteb na Trutnovsku.

Udělené výjimky v žádném případě neumožňují automaticky odstřel vlků. O případném odstřelu vlka, jehož chování může být nebezpečné, rozhodne pohotovostní štáb na základě posouzení chování konkrétního jedince vlka Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. K posouzení chování vlka existuje metodika, která je součástí pohotovostního plánu odsouhlaseného MŽP a MZe. V současné době probíhá výběr a nominace členů do pohotovostních štábů pro jednotlivé regiony. Ty se pak budou svolávat až v případě výskytu nějakého problematického vlka.

V pohotovostním plánu se mj. uvádí: „S ohledem na podmínky stanovené zákonem o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) je možné k odstranění jedince z populace přistoupit tehdy, jsou-li ověřeny příčiny a okolnosti chování daného jedince a vyčerpány ostatní možnosti nebo jiné řešení nelze využít, a potenciálně problémové, nežádoucí chování vlka přetrvává. Není-li k dispozici jiné řešení nebo není účinné, uplatní se toto opatření v situaci, která je AOPK ČR vyhodnocena a pohotovostním štábem potvrzena jako kritická.“

Takže případný odstřel konkrétního jedince vlka je až poslední v řadě po vyčerpání veškerých snah o zaplašení apod.

Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu vlka s problematickým chováním je zde.

Zdroj: navratvlku.cz