Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.9.2023

Vyhodnocení dotazníkového šetření k podávání Jednotné žádosti v roce 2023

Ve dnech od 21. 7. 2023 do 29. 8. 2023 bylo provedeno Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) již po několikáté dotazníkové šetření, týkající se podávání Jednotné žádosti (dále jen JŽ).

Osloveni byli všichni žadatelé, kteří v roce 2023 prostřednictvím JŽ zažádali o zemědělské dotace. Vyplněné dotazníky zaslalo 1 272 respondentů.

Děkujeme všem respondentům za zpětnou vazbu. Vašimi připomínkami a náměty, které jste nám zaslali, se budeme zabývat a poslouží nám k dalšímu zkvalitňování našich služeb.

Výsledky dotazníkového šetření ZDE

Zdroj: SZIF