Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.8.2022

Vyhodnocení dotazníkového šetření k podávání Jednotné žádosti v roce 2022

Ve dnech od 29. 6. 2022 do 17. 7. 2022 bylo provedeno Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) již po několikáté dotazníkové šetření, týkající se podávání Jednotné žádosti (dále jen JŽ).

Osloveni byli všichni žadatelé, kteří v roce 2022 formou JŽ zažádali o zemědělské dotace. Vyplněné dotazníky zaslalo 1 907 respondentů.

SZIF děkuje všem respondentům za zpětnou vazbu. Vašimi připomínkami a náměty se bude zabývat a adekvátně je využije pro příjem žádostí v roce 2023.

Výsledky dotazníkového šetření