Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.5.2020

Vyhlášení výběrového řízení na pacht zemědělských pozemků

Dovolujeme si Vám oznámit, že hlavní město Praha vyhlásilo dne  12.5.2020 výběrová řízení na pachty zemědělských pozemků ve vlastnictví hl.m.Prahy za účelem zemědělské činnosti podle „Zásad ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hl.m.Prahy“ schválených usnesením Rady HMP č. 380 ze dne 2.3.2020.

Výběrová řízení jsou zveřejněna na úřední desce MHMP a na realitním portále hl. m. Prahy  https://realitniportalpraha.cz/cs/.