Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.2.2024

VÚRV: Vytváření polopřirozených stanovišť v zemědělské krajině – průzkum preferencí zemědělské veřejnosti

VÚRV si Vás dovoluje oslovit s žádostí o zapojení do výzkumu na téma obnovy a zavádění polopřirozených stanovišť v zemědělské krajině. Cílem výzkumu je porozumět motivacím zemědělců pro vytváření nebo naopak nevytváření polopřirozených stanovišť v zemědělské krajině. Domníváme se, že bez pochopení motivací a zohlednění postojů zemědělců nelze efektivně nastavit pravidla pro podporu obnovy a udržování těchto stanovišť. V rámci projektu Biodiversa+ FRESHH byl proto sestaven dotazník, který vyplňují i zemědělci v dalších zemích, proto věříme, že výsledky by mohly poskytnout zajímavé srovnání. Za účelem zajištění odpovídající výpovědní hodnoty se snažíme získat reprezentativní vzorek českých zemědělců.

Vyplnění dotazníku zabere asi 15 minut. Uvědomujeme si, že Vám bude možná vyplňování připadat trochu dlouhé, ale pokud se již rozhodnete ho vyplnit, prosíme, vydržte až do konce, jinak Vaše odpovědi nebude možno použít pro následné zpracování a analýzu. Vyplňování je anonymní, ale budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu odpovědí na saska@vurv.cz nebo vaskova@vurv.cz. Napište nám třeba, co Vás na dotazníku zaujalo nebo důvod, proč jste se rozhodli jej nevyplnit.

Je možné, že se k Vám žádost o vyplnění dotazníku dostane z více stran. V takovém případě jej, prosíme, vyplňte pouze jednou.

Odkaz na dotazník: https://sondages.inrae.fr/index.php/481517?lang=cs.

Kromě dotazníku na odkazu naleznete i videa vysvětlující pozadí projektu a postup pro vyplnění.

Předem děkujeme za Váš cenný čas, a přejeme úspěšnou sezónu.

Pavel Saska, Hana Vašková (tým Funkční biodiverzita, VÚRV) a Ludmila Pánková (ČZU), https://www.functionalbiodiversity.eu/

Doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Funkce bezobratlých a rostlin v agroekosystémech (vedoucí týmu), Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně, 161 06

Tel. 233 022 416