Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.4.2019

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA Svazu PRO-BIO 25.4.2019 se blíží!!!!

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA

PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců

čtvrtek 25. dubna 2019, od 8:30

Penzion Pod Hájkem, Horní Branná 117, 512 36 http://www.penzionpodhajkem.cz/

50.6061453N, 15.5751800E

 

Program:

  • zahájení VH, připomínky k programu, volba komisí a ověřovatelů zápisu
  • hodnocení činnosti svazu v roce 2018
  • zpráva kontrolní komise
  • schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018
  • plán práce a rozpočet na rok 2019
  • představení kandidátů a volba členů do Rady svazu a Kontrolní komise na funkční období 2019-2021
  • vyloučení dlužníků za nezaplacené čl. příspěvky za rok 2018
  • výsledky voleb, informace k nové SZP od 2023 a přechodnému období, aktuality z MZe, diskuze a informace z regionálních center a z centrály Svazu PRO-BIO
  • usnesení
  • zakončení Valné hromady

Změna programu vyhrazena!

 

Pro všechny nahlášené účastníky zajištěn oběd v biokvalitě. Pro potvrzení své účasti zašlete e-mail na andrea.vizinova@pro-bio.cz, a to do 18.4.2019.

 

Organizační pokyny:

Pokud se nebudete moci VH zúčastnit osobně, zplnomocněte svého zástupce (nejlépe správce Vašeho regionálního centra nebo jiného člena svazu, který se zúčastní). Použijte zmocnění přiložené k pozvánce a předejte Vámi zmocňované osobě.

ZMOCNĚNÍ