Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.6.2023

Vlk a ochrana Vašeho stáda – kde získat podporu, na co? A kdy můžete získat náhradu škody a za co…….

Předcházení škod

 

Schéma pro žadatele žádající o dotaci na předcházení škod na ochranu hospodářských zvířat před velkými šelmami

Došlo ke škodě

Pokud však už ke škodám došlo, je třeba zajistit další aktivity v souladu s pohotovostním plánem. Stručně:

Pohotovostní linky a systém hlášení škod – VLK

  • škody na území CHKO (s výjimkou CHKO Šumava spadající pod správu NP Šumava a CHKO Labské pískovce spadající pod správu NP České Švýcarsko)  hlásit na příslušné regionální pracoviště AOPK ČR
  • škody na území národních parků hlásit příslušným správám národních parků
  • škody mimo tato chráněná území se nahlašují na příslušnou obec s rozšířenou působností (ORP) – ve dnech pracovního volna zavádí AOPK ČR pohotovost i pro tyto oblasti (viz níže)

Pro účely šetření škod ve dnech pracovního volna zavádí AOPK ČR pohotovosti, a to i na území mimo CHKO (na území národních parků jsou místní šetření k ohledání škod řešena příslušnou správou NP). Vizualizaci územní působnosti „šelmí“ pohotovosti naleznete zde vč. TELEFONNÍCH ČÍSEL:

mapa_pohotovosti_6_2022.jpg

Pozn.: na území RP Střední Čechy a RP Jižní Morava se pohotovosti zatím nezavádí.

Informace pro žadatele o náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného

Přílohy