Kdo hledá, najde...

Aktuality

26.6.2020

Veřejné konzultace Evropského výboru regionů (EVR) k Farm to Fork strategii (F2F)

Nabídka a současně i prosba o zapojení do veřejné konzultace Evropského výboru regionů (EVR) k Farm to Fork strategii (F2F) o které jsme psali na webu ČTPEZ:

https://www.ctpez.cz/cz/clanky/vyznamne-rozhodnuti-pro-roli-ekologickeho-zemedelstvi-a-biopotravin-v-budoucim-zemedelsko-potravinarskem-sektoru-eu

https://www.ctpez.cz/cz/clanky/do-roku-2030-bude-25-procent-pudy-v-ekologickem-zemedelstvi-rozhodla-evropska-komise

EVR má v plánu dokončit své stanovisko k F2F do prosince 2020, veřejná konzultace, kterou spustili a která má pomoci zajistit dostatečné množství informací o F2F od zúčastněných stran, poběží  pouze do 30.06.2020!

Podle dostupných informací už dotazník rozeslala svým členům Agrární komora  i Zemědělský svaz, proto se domníváme, že by bylo vhodné, aby se do šetření dostaly i odpovědi ze sektoru ekologického zemědělství.

 Odkaz na konzultaci EVR zde: https://cor.europa.eu/cs/events/Pages/Nat-Commission-Written-Consultation-on-From-farm-to-fork.aspx.

Konzultace se skládá z odpovědí na 10 otázek.

Své odpovědi prosím zasílejte nejpozději do 30. 6. 2020 na adresu nat@cor.europa.eu