Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.11.2022

Veřejná oponentura Standardu: Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spouští veřejnou oponenturu Standardu.

Revize standardu SPPK E02 006 Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem je nyní k dispozici k veřejnému připomínkování. Proces aktualizace se bude týkat celého standardu a bude probíhat obvyklým způsobem veřejné a odborné oponentury.

Standard je podkladem pro financování optimálních preventivních opatření financovaných z veřejných prostředků k zabezpečení hospodářských zvířat (zejména ovcí a koz, včel) před útoky velkých šelem (zejména vlka obecného a medvěda hnědého). Slouží také pro vyhodnocení nároku na újmu za ztížené zemědělské hospodaření v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného.

Stávající verze standardu
Verze standardu s revizemi

Připomínky můžete zasílat do 12. 12. 2022 na e-mail: pro-bio@pro-bio.cz.