Kdo hledá, najde...

Aktuality

26.4.2021

Veřejná konzultace požadavků na uchovávání záznamů týkajících se EZ

V rámci reformy legislativy týkající se ekologického zemědělství, spočívající v přechodu na nové nařízení o ekologické produkci ES/848/2018, vrcholí přípravy sekundární legislativy, tedy prováděcích nařízení a nařízení v přenesené pravomoci, kterými se základní akt (n. 848) doplňuje nebo pozměňuje.

Aktuálně probíhá veřejná konzultace k návrhu nařízení v přenesené pravomoci, které specifikuje pravidla pro vedení záznamů o činnostech hospodářských subjektů pro účely ekologických kontrol. Tento návrh je ke konzultaci do 11. května.

Prostřednictvím odkazu na webu Evropské komise může dát k návrhu zpětnou vazbu úplně každý. Na stránkách je třeba se registrovat, komentář však může být zveřejněn anonymně.