Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.5.2021

Veřejná konzultace k propagační politice

V Praze dne 5. května 2021
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o propagační politice Evropské unie pro zemědělské a potravinářské produkty.

Cílem veřejné konzultace je shromáždit názory na různé možnosti propagační politiky a jejích nástrojů k zajištění toho, aby budoucí propagace potravin a zemědělských produktů podpořila přechod k udržitelnějším potravinovým systémům a přiměla spotřebitele k vyvážené stravě, přičemž by zároveň měla posílit globální konkurenceschopnost zemědělců a zemědělskopotravinářských podniků v EU. Konzultace navíc poskytne příležitost získat zpětnou vazbu k různým možnostem zefektivnění implementačního modelu a stala se tak jednodušší a efektivnější pro žadatele, provádějící organizace a vnitrostátní orgány.

Tato veřejná konzultace je součástí kontroly propagační politiky oznámené ve strategii Farm to Fork, která by měla vést k udržitelné produkci a spotřebě a v souladu s tím k přechodu k rostlinné stravě s menším podílem červeného a zpracovaného masa a větším podílem ovoce a zeleniny. Přezkoumání politiky následuje po hodnocení dokončeném v roce 2020, které dospělo k závěru, že tato politika přispěla ke zvýšení povědomí o vysokých standardech zemědělskopotravinářských výrobků EU a režimech jakosti uvnitř EU i na klíčových vývozních trzích. Hodnocení rovněž naznačilo, že další propagační politika by mohla hrát důležitou roli při podpoře přechodu k udržitelnějším potravinovým systémům EU.

K této konzultaci můžete přispět vyplněním online dotazníku na tomto odkaze
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-EU-farm-andfood-products-review-of-policy-on-promotion-inside-and-outside-the-EU a to v termínu do 23. června 2021.

Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz
Ing. Michal Barbuš
vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace v. r.