Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.12.2017

Vegetariánské biopochoutky provoněly hotelovou školu v Bzenci

Poslední listopadový den byl na bzenecké střední gastronomické škole ve znamení ekologického zemědělství a biopotravin. Kromě praktického vaření připravili organizátoři projektu BIO v regionu i odborný blok přednášek. Téma ekologického zemědělství a jeho přínosy prozkoumali žáci z mnoha úhlů. Hlavní akcent řečníci kladli zejména na oblasti, které jsou pro sektor v Jihomoravském kraji typické– tedy vinohradnictví a vinařství, produkci koření a bylinných čajů.

Vaří bio a vege

Velký úspěch mělo vaření s šéfkuchařem sítě brněnských biorestaurací Rebio- Vlastimilem Kelblem. Osm dobrovolnic z druhého ročníku oboru gastronomie si vyzkoušelo, jak se pracuje pod vedením profesionála. Naučily se, jak vyrobit carpaccio z červené řepy, polévku z pečené dýně hokaido a zeleniny na bylinkách a houbového Kubu z červené pšenice s uzeným tempehem. I tohle menu potvrdilo, že v Rebiu umí lehké zeleninové pokrmy sestavit do pestrých barevných kombinací. Stejně jako do jediné sítě certifikovaných biorestauracív ČR denně vozí čerstvou zeleninu přímo od ekofarmářů, tak i studentky v Bzenci měly možnost pracovat s čerstvými surovinami, samozřejmě v biokvalitě.Výsledky zdravého vaření pak zhodnotili účastníci semináře, který následoval.

Nejvíce bioproducentů v ČR

Blok odborných přednášek zahájila statistička Andrea Hrabalová, která přítomné studenty a pedagogy seznámila s údaji, které charakterizují sektor ekologického zemědělství na jižní Moravě. Jen pro zajímavost: V Jihomoravském kraji se nachází nejvíce ekologicky obhospodařované orné půdy ze všech krajů ČR – téměř pětina její celkové výměry v EZ. Zároveň platí, že zde nalezneme také největší výměru sadů i vinic v EZ v rámci krajů (téměř pětinu ze všech ekologicky vedených sadů a přes 90 % ekovinic). V kraji se daří výrobě biopotravin, registrováno je zde téměř 130 výrobců – nejvíce ze všech krajů ČR.„Zhruba polovinu tvoří faremní zpracovatelé, nejčastěji výrobci vína z bio hroznů a tím je zde dosažen nejvyšší podíl faremního zpracování na počtu ekofarem v kraji, až pětina ekofarem na jižní Moravě dál své produkty zpracovává,“ uvedla Andrea Hrabalová, statistička a koordinátorka projektu.

Čísla vystřídala zdravice radního jihomoravského kraje Petra Hýblera, který nad akcí převzal záštitu. Poté se ujal slova odborník na slovo vzatý, nestor ekologického vinohradnictví v České republice, Milan Hluchý, předseda Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína EKOVÍN o.s. . Do podrobna vysvětlil, jaký je rozdíl mezi konvenční a ekologickou vinicí. Zazněla velmi důležitá fakta týkající se ochrany půdy, biodiverzity ale i ekonomického potenciálu biovína.

Seminář umožnil setkání studentů také se zástupcem praktikujících vinařůcertifikovaných v ekologickém zemědělství – Martinem Kadubcem. Právě rodina Kadubcova patří mezi špičku moravského ekologického vinařství. Jejich Víno z Horňácka bylo oceněno na mnoha mezinárodních soutěžích.

Udržitelnost v praxi

Ovšem nejen výroba biovínaje důležitá pro jižní Moravu. Zdaleka ne všichni vědí, že největší producent biočajů v ČR je z Čejkovic. Společnost SONNENTOR, s.r.o., přijela představit Kamila Šťastná. Ve svém vystoupení kladla důraz na hodnoty trvalé udržitelnosti, které zdaleka ne všichni producenti potravin vnímají jako důležité.„Naplňujeme ideu trvale udržitelného rozvoje ve všech aspektech procesu výroby. Od pěstování a nákupu bylinek přes jejich zpracování a výrobu až po samotnou distribuci a prodej,“ vysvětlila Kamila Šťastná. Přímo na krabičce baleného čaje ukázala, že lze udělat výrobek, který je celý biologicky odbouratelný – chcete-li kompostovatelný. Při tomto vstupu studenty velmi zaujala možnost tzv. sluneční praxe, kterou je možné v podniku absolvovat.

Právě probuzení zájmu o problematiku ekologického zemědělství mezi mladými lidmi organizátory projektu BIO v regionu velmi potěšilo. V roce 2017 se uskutečnily celkem tři akce pro studenty středních gastronomických a zemědělských škol. Vždy se jednalo o trojici aktivit – exkurzi v ekologickém zemědělském podniku, praktickou ukázku zpracování biosurovin a teoretický seminář. Do projektu, který podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR, se letos zapojilo na dvě stovky účastníků.Bioinstitut, o.p.s., který projekt realizuje, vzkazuje, že na přednášky, exkurze a praktické ukázky zpracování biosurovin se budou moci těšit v roce 2018 opět další tři střední školy.

 

Statistická data – prezentace zde: https://aa.ecn.cz/img_upload/7331e1faea7fac726e0197358f83ecdd/bio-v-regionu_jihomoravsky-kraj_30112017.pdf