Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.1.2024

Ve 3. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova podpoříme lesnictví, obnovu lesních cest i snížení množství skleníkových plynů

Tisková zpráva — Ve 3. kole příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 získají žadatelé téměř 3,5 miliardy korun. Peníze pomohou zlepšit situaci našeho lesnictví i obnovit lesní cesty a jsou zaměřeny také na opatření ke snížení produkce skleníkových plynů. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes podepsal pravidla pro poskytování dotací.

Téměř 3,5 miliardy korun získají žadatelé ve 3. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky. „Dotace budou směřovat na pořízení technologií pro hospodaření v lesích, investice do lesních školek, do základního zpracování dřeva, do výstavby a rekonstrukce lesních cest a do skladů dříví i na vodohospodářská opatření v lesích. Podpora je určena také na investice související s rekreační funkcí lesa, kdy se za dotace budou moci budovat turistické stezky, herní a naučné prvky, informační tabule, stavět lávky a mostky nebo zřizovat odpočinková místa pro návštěvníky lesa. Příspěvky poslouží i k výsadbě porostů náhradních dřevin v imisních oblastech,“ řekl ministr Marek Výborný.

Podpora přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské výroby včetně výstavby koncových skladů u zemědělských bioplynových stanic a instalace zařízení pro akumulaci bioplynu. S pomocí dotací budou moci zemědělci rozšířit svoji činnost i na nezemědělské podnikání. Mohou tak například založit řemeslnou dílnu, začít zpracovávat dřevo nebo začít podnikat v agroturistice, kde návštěvníci poznají život na farmě, přímo na místě mohou ochutnávat její produkty nebo si vyzkoušet jízdu na koni.

Předběžné rozdělení dotací u jednotlivých intervencí:

Intervence Alokace (Kč)
Technologické investice v lesním hospodářství 373 437 500
Investice do lesnické infrastruktury 956 000 000
Technologie snižující emise GHG a NH3 1 195 000 000
Vodohospodářská opatření v lesích 74 547 800
Neproduktivní investice v lesích 93 294 800
Přeměna porostů náhradních dřevin 181 835 900
Investice do nezemědělských činností 597 500 000
Celkem 3 471 616 000

Konečná částka může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 30. dubna 2024 od 8:00 hodin do 21. května 2024 do 18:00 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/spszp (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027 a příslušné intervence) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Strategický plán 2023–2027.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství