Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.10.2023

V roce 2023 s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) proběhne platba dotace v rámci jediné platby – nebudou vypláceny zálohy na BISS

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal a zpracoval v letošním roce celkem 31 218 jednotných žádostí od farmářů a zemědělců, na jejichž základě administruje podporu v oblasti přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova. Výplatu dotací na základě letošní Jednotné žádosti zahájí SZIF 1. prosince 2023, podpoří 29 827 zemědělců a farmářů. V rámci jednotných žádostí za rok 2023 vyplatí zemědělcům a farmářům okolo 30 mld. korun českých.

V roce 2023 tak s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) nebudou zálohy na BISS poskytovány/vypláceny; platba dotace proběhne v rámci jediné platby. Do 30. června 2024 pak bude proplacena naprostá většina tedy přes 95 procent všech administrovaných žádostí.

Ze zveřejněného Harmonogramu předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti za rok 2023–2024 vyplývá, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) plánoval zahájení vydávání rozhodnutí platby BISS (Základní podpora příjmu pro udržitelnost) od 27. listopadu 2023.
V dostupné Příručce pro žadatele pro rok 2023 (JŽ 2023) i v tiskové zprávě SZIF ze dne 26. září 2023 je taktéž uvedeno, že platba BISS bude vyplácena od 1. prosince 2023. Informace byla zároveň opakovaně komunikována i nevládním organizacím na společných jednáních se SZIF, se záměrem, aby o tom informovali své členy.

Součástí nové Společné zemědělské politiky (SZP) pro programové období 2023–2027 je několik změn, o kterých jsme také informovali počátkem letošního roku a byly zahrnuty v Příručce pro žadatele k jednotné žádosti 2023. Důležitou novinkou je zavedení systému monitoringu zemědělských ploch s využitím družic (AMS) v souladu s nařízením EU pro čerpání evropských dotací, jehož implementace v roce 2023 je povinná pro všechny členské země.

Jednotná žádost je komplexním formulářem, jehož prostřednictvím podávají zemědělci v online formě žádosti o opatření a dotační tituly v rámci přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova. Podává se výhradně přes Portál farmáře. Někteří žadatelé podají žádost chybně respektive opakovaně, proto se liší počet žádostí a žadatelů.

Eva Češpiva
tisková mluvčí
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550