Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.7.2024

V prvním čtení dnes poslanci projednali novelu veterinárního zákona připravenou Ministerstvem zemědělství. Na jatkách budou povinné kamery

Poslanci 28.6. v prvním čtení projednali novelu veterinárního zákona. Její součástí je i novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, podle které budou od začátku roku 2026 provoz na jatkách povinně monitorovat kamery. Cílem novely zákona je zlepšení úrovně ochrany zvířat proti týrání při porážení. Novela rovněž přinese byrokratické ulehčení.

„Poslanecká sněmovna dnes dala najevo, že zákon navržený ministerstvem zemědělství považuje za správný a důležitý. Odráží totiž současné požadavky na chovy zvířat. V České republice už máme vysoký stupeň ochrany zvířat proti týrání, jehož dodržování pravidel kontrolují veterinární inspektoři. Mojí prioritou je však i nadále ochranu zvířat zlepšovat a dnes projednaná novela posílí dohled nad zacházením se zvířaty. Snižujeme také administrativu, když u některých úkonů přecházíme z papírových dokumentů na elektronické,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Povinnost vybavit jatky kamerovým systémem platí v případě, že se na nich vyskytují živá zvířata a vztahuje se na prostory pro vykládku a pro přehánění zvířat. Netýká se jatek, kde je porážena drůbež, králíci a zajíci. Provozy drůbežích porážek jsou v ČR vybaveny moderními technologiemi nakládky, přepravy a vykládky drůbeže, často s minimálním podílem a vlivem lidské práce při manipulaci s jatečnou drůbeží.

Všechny provozy, na které se povinnost vztahuje, budou muset být vybaveny kamerovými systémy od 1. ledna 2026. Za porušení monitorovací povinnosti umožňuje návrh zákona uložit pokutu do 200 tisíc korun. Pokud by na jatkách docházelo k týrání zvířat, bylo by takové jednání postihováno podle jiného ustanovení, než je ustanovení o kamerových systémech. Pokud by docházelo k týrání zvířat, mohla by být provozovateli jatek uložena pokuta až do výše 3 milionů korun.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání je součástí návrhu novely veterinárního zákona, která se dotýká zejména oblastí veterinární hygieny a ochrany zdraví zvířat, v nichž dochází k přizpůsobení požadavkům unijních předpisů. Úprava přinese i byrokratické ulehčení. Při vydávání vnitrostátních veterinárních osvědčení k přemístění hospodářských zvířat už nebude nutné papírové veterinární osvědčení, postačí elektronická forma. Navrhuje se zmírnění požadavků na vyšetřování masa domácích prasat na přítomnost trichinel, a to v návaznosti na dlouhodobě dobrou epidemiologickou situaci. Na základě požadavku Antibyrokratické komise MZe a Asociace soukromého zemědělství ČR bylo do novely doplněno ustanovení o možnosti porážky dobytka na pastvě, což pomůže především malým farmářům.

Projednávání novely v Poslanecké sněmovně bude pokračovat druhým čtením.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství