Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.12.2022

V LPIS byla zveřejněna vrstva pásů kolem vod pro ekoplatbu

Pásy kolem vod mají v LPIS charakter tzv. „referenčních“ pásů, na který musí žadatel o ekoplatbu vytvořit v praxi ochranný pás s porostem trav nebo jejich směsí, případně s maximálně 10%-ním podílem nízkovzrůstých dusík vázajících plodin. Referenční pás znamená, že se jedná o minimum, které musí být v terénu pokryto, v praxi se bude jednat zpravidla o pás delší podle možností a dispozic každého příslušného dílu půdního bloku. Do tzv. neprodukčních ploch se pak započítává skutečné velikost pásu až do šíře 30 metrů od hranice dílu půdního bloku. Více informací získáte po prokliknutí nadpisu novinky.

Pojetí pásů kolem vod v LPIS

Pásy kolem vod jsou vymezeny na DPB s kulturami R,U a G, přičemž vlastní povinnost založení pásů pro ekoplatbu je povinná na pouze kultuře R.  Na kulturách G a U vznikají pásy kolem vod v LPIS proto, aby v případě změny kultury na R zemědělec dopředu věděl, že tam vznikne povinnost vyčlenit pás kolem vod.

Pásy vznikají při hranicích DPB, které se nacházejí ve vzdálenosti

  1. do 6 m od stálého vodního útvaru, pokud se má jednat o pás určený pro základní ekoplatbu, přičemž jeho šíře směrem dovnitř DPB činí 6 metrů  – takový pás má označení Pás kolem vod základní – povinný rozsah“ (PKVZ-PR).
  2. do 10 m od stálého vodního útvaru, pokud se má jednat o pás určený pro prémiovou ekoplatbu, přičemž jeho šíře směrem dovnitř DPB činí 12 metrů  – takový pás má označení Pás kolem vod základní – povinný rozsah“ (PKVP-PR).

Kde v LPIS pásy naleznete ?

1. V mapovém stromečku v uzlech Dotace a Životní prostředí se nachází nově žárovka Pásy kolem vod, která po jejím zapnutí v mapě zvýrazní oba typy pásů:

  • Červené pásy pro základní ekoplatbu – (PKVZ-PR)
  • Fialové pásy pro prémiovou ekoplatbu – (PKVP-PR)​

Zobrazení na mapě

Zobrazení na mapě

Vypnutí některého z typů pásů se provádí vypnutím příslušné podžárovky v uzlu Pásy kolem vod.

Zobrazení ve stromu

Zobrazení ve stromu

2. V tisku č. 35 na záložce Tisky nad mapou – tisk zahrnuje oba typy pásů, nejprve pásy typu základní, a následují pásy typu prémiové. V tisku je každý dílčí pás uveden na samostatném řádku, proto pokud na jednom DPB je více referenčních pásů je v předmětném tisku zobrazeno více řádků.

Tisk 35

Tisk 35

3. Ve Vyhledávání nad mapou – na druhé podzáložce je k dispozici vyhledávání DPB, přičemž v sekci Podrobné vlevo dole je možné vyhledávání omezit na nalezení DPB, na nichž se pás nachází. Při vyhledávání je třeba vyhledávat vždy jeden typ pásů pomocí zaškrtnutí „ANO“ a u druhého typu je třeba ponechat volbu „Nerozhoduje“, jinak nebude z logiky složení podmínek nalezena úplná množina dotčených DPB. Nalezené DPB jsou v seznamu právě jednou a je vhodné si je zazoomovat do mapy a případně zapnout vrstvu Pásy kolem vod.

Vyhledávání nad mapou

Vyhledávání nad mapou

4. Na záložce Podrobné na detailu DPB v podsekci „Pásy kolem vod“

Záložka na DPB

Záložka na DPB

Jak bylo uvedeno v nadpisu novinky, je nutné upozornit na to, že uváděná výměra pásů je „minimální“ a v praxi bude zpravidla pás většího rozsahu a tudíž do neprodukčních ploch bude zahrnován ve skutečné výměře.

Jak se bude pracovat s pásy v jednotné žádosti ?

  1. V roce 2023 je povinné vytvoření pásů na těch plochách DPB, na kterých bude zaseta jařina po dni účinnosti nového nařízení vlády na přímé platby (pravděpodobně 1.4.2023), a to pro žadatele o příslušný titul ekoplatby.
  2. Pokud zemědělec vytvořil pás dobrovolně i na osevech před výše uvedeným datem, má možnost je do neprodukčních ploch zahrnout též.
  3. Referenční pásy neslouží k tomu, aby se z nich vytvářely zemědělské parcely v osevním postupu nebo jednotné žádosti. Ty by měly odpovídat skutečné ploše vytvořené v terénu. V předtisku se pouze zkontroluje, že zemědělská parcela, kterou zemědělec označí jako ochranný pás kolem vody, skutečně pokrývá referenční (červený nebo fialový) pás kolem vody v LPIS.

Jak se referenční pásy kolem vody mohou měnit ?

Referenční pásy kolem vody se napočítávají vždy při zúčinění nové verze DPB na základě vzdálenosti od útvaru stálých povrchových vod.

Na účinných DPB se budou přepočítávat pásy kolem vod jen v případě změny podkladové vrstvy vodních toků k 1. lednu daného roku.

Zdroj: V LPIS byla zveřejněna vrstva pásů kolem vod pro ekoplatbu | ČMSZP (cmszp.cz)