Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.3.2022

V letošním roce byl zaznamenán nižší zájem o novou výsadbu vinic

Tisková zpráva – Pro novou výsadbu révy vinné bylo v roce 2022 vyčleněno 178,4 hektarů. Na základě obdržených žádostí povolí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  (ÚKZÚZ) osázet 81,2  hektarů. Oproti loňskému roku byl zvýšený zájem o výsadbu v mikulovské a mělnické vinařské podoblasti. Kvóta však nebyla vyčerpána.

ÚKZÚZ obdržel v zákonném termínu 28.2.2022 žádosti od 116 pěstitelů na celkovou výměru 81,2 ha.  Stejně jako v roce předchozím, budou všichni plně uspokojeni. Osazovat se budou moci plochy jak ve viničních tratích, tak i mimo ně.

Stále převažují žadatelé z vinařské oblasti Morava 85,4 %, z toho 33,9 % ze slovácké a 27,2 % velkopavlovické podoblasti, 22,7 % z mikulovské a 1,2 % ze znojemské vinařské podoblasti.

Na vinařskou oblast Čechy připadá 14,6 % ze všech došlých žádostí, z toho 5,3 % z mělnické a 1,4 % z litoměřické podoblasti.

Z vyčleněné plochy 178,4 hektarů pro novou výsadbu révy vinné zůstalo nevyčerpáno 97,2 hektarů.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí