Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.11.2021

Úprava Portálu farmáře – možnost „Obecného podání“

Na základě podnětů uživatelů Portálu farmáře SZIF byla na tento portál doplněna možnost obecného podání – možnost podat jakýkoli dokument shodně, jako kdyby ho klient přinesl osobně nebo podal poštou či datovou schránkou. Jedná se např. o zaslání informace, doplnění žádosti nad rámec možností stávajících formulářů pro změny, opravy apod., případně i jakýkoli dotaz či jinou informaci.
Funkcionalita je k dispozici na Portálu farmáře SZIF od 2. listopadu v sekci Nová podání / Ostatní
podání – dlaždice „Obecné podání dokumentu“.

Celé znění ZDE