Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.6.2024

Úprava aplikace EPH a JUDPOR pro účely hlášení použití POR v rámci opatření AEKO-K

Vážení uživatelé,
oznamujeme Vám, že na provozní prostředí aplikací EPH a JUDPOR byla nasazena úprava, která zohledňuje povinnosti žadatelů o dotace v rámci opatření AEKO-K (Omezení používání pesticidů v OPVZ).
V rámci EPH a webové  služby EPH_PPOR01A bylo umožněno předávat data „ke dni“, tj. za období začínající 1.7. předchozího roku a končící libovolným dnem dle volby uživatele.
V EPH je pro tyto účely při předání nutné zaškrtnout volbu „Pro účely AEKO-K“ na první obrazovce náhledu předání. Ve webové službě se pouze pošle příslušný rozsah data od – do.
V cílovém systému JUDPOR pro tyto účely dochází k výpočtu dávky účinné látky dle číselníku POR ÚKZÚZ a k dopočtení prvního data předání příslušné aplikace POR do jednotného úložiště.