Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.7.2020

Upozornění pro žadatele o podporu restrukturalizace sadů

Vážení ovocnáři, upozorňujeme, že je nejvyšší čas zaslat na ÚKZÚZ žádost o provedení šetření za účelem potvrzení o vhodnosti lokality z hlediska výskytu regulovaných škodlivých organismů.

Dané platí v případě, že chcete v letošním roce využít dotační tituly pro restrukturalizaci ovocných sadů (1. R) a pro restrukturalizaci ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství (1.V).

Doporučujeme žádat co nejdříve, aby bylo možno provést šetření v průběhu vegetace. Závěr z šetření bude podkladem pro potvrzení formuláře, který je požadován SZIF při vyúčtování dotačního titulu.

Formulář „Žádost o provedení odborného úkonu podle zákona o rostlinolékařské péči,“ naleznete na našem webu 

Žádosti zasílejte na adresu: Ing. Tereza Vandělíková. Odbor terénní inspekce, Ztracená 1099/10, 161 00 Praha, Tereza.Vandelikovaukzuz.cz {TerezaVandelikova@ukzuzcz}