Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.12.2023

Upozornění na změnu způsobu označování jelenovitých

Vážení chovatelé,
dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se změnou způsobu označování jelenovitých (jelenů, daňků a ostatních příslušníků čeledi jelenovitých).
V rámci EU je nová povinnost označovat jelenovité individuálním způsobem – tedy každé zvíře bude označeno dvěma ušními známkami s jedinečným číslem zvířete. Znamená to, že při ztrátě ušní známky bude nutné ji nahradit duplikátem, který ponese stejné číslo zvířete.

Změna způsobu evidence z dosavadního skupinového značení (označování číslem hospodářství) na individuální označování jednotlivých zvířat nastala ke dni 1. 6. 2023. Všechny události, které nastaly po tomto dnu, je třeba již hlásit novým (individuálním) způsobem.

Zvířata ve stavu na Vašem hospodářství k 1.6.2023 zaregistrujte do Ústřední evidence kódem události 25 – pro samce a 26 – pro samice. Podrobněji viz. pokyny k vedení Ústřední evidence jelenovitých a velbloudovitých.

Hlášení pohybů jelenovitých posílejte na formuláři „Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění (pro jelenovité a velbloudovité“.   Nebo zažádejte informační službu ÚE o jejich zaslání.

Kontakty na informační službu ÚE

Kontakty na regionální konzultanty ÚE

Hlášení zasílejte poštou na adresu:

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

odbor ústřední evidence

Benešovská 123

252 09 Hradišťko

nebo

e-mailem na adresu: uejeleni@cmsch.cz

První hromadné zpracování  hlášení jelenovitých bude provedeno v pátek 12.1.2024.

Následně Vám budou odeslány výstupy ze zpracování.

Detailněji Vás s evidencí seznámíme na Webináři dne 4.1.2024 od 13:00.

Registrace na webinář