Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.10.2020

Upozornění na prodloužení možnosti odeslání hlášení o provedení podrývání do 9. 10. 2020

V Praze dne 30. září 2020
Pro rok 2020 je termín hlášení o provedení podrývání pro účely plnění standardu DZES 5 pro řepku ozimou prodloužen do 9. 10. 2020. Hlášení bude možné provést od 1. 10. do 9. 10. letošního roku.
Termín odeslání hlášení o provedení podrývání pro účely plnění standardu DZES 5 pro řepku ozimou se posouvá z 15. 9. 2020 na 9. 10. 2020.
Podrobné informace k půdoochranné technologii pro DZES 5 jsou uvedeny na str. 23.
http://eagri.cz/public/web/file/647734/Prirucka_CC_2020_verze_31_3_20
20_web_final2.pdf

Zdroj: Ministerstvo zemědělství