Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.6.2024

ÚKZÚZ: Upozornění pro žadatele o podporu restrukturalizace sadů

Informace k podání žádosti

Vážení ovocnáři,

upozorňujeme, že je nejvyšší čas zaslat na ÚKZÚZ žádost o provedení šetření za účelem potvrzení o vhodnosti lokality z hlediska výskytu regulovaných škodlivých organismů. Dané platí v případě, že chcete v letošním roce využít dotační tituly pro restrukturalizaci ovocných sadů (1. R) a pro restrukturalizaci ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství (1.V).

Ačkoli je termín podání žádosti stanoven na 30. červen, doporučujeme žádat co nejdříve, aby bylo možno provést šetření v průběhu vegetace.

Závěr z šetření bude podkladem pro potvrzení formuláře, který je požadován SZIF při vyúčtování dotačního titulu.

Formulář ke stažení:  „Žádost o provedení odborného úkonu podle zákona o rostlinolékařské péči,“

Žádosti zasílejte na adresu: Ing. Tereza Vandělíková. Odbor terénní inspekce, Ztracená 1099/10, 161 00 Praha, Tereza.Vandelikova@ukzuz.gov.cz.

Zdroj: ÚKZÚZ