Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.7.2023

ÚKZÚZ: Postup při řešení výskytu hraboše polního

Informace pro zemědělce

1) Aplikace rodenticidů

V souvislosti s přemnožením populace hraboše polního, upozorňujeme na dodržování povinnosti ohlášení plánované aplikace rodenticidů vyplývající z § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z etikety přípravků na ochranu rostlin.

Více informací nalezente zde.

Aplikaci rodenticidu musí provádět držitel osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně (nebo vyšší) proškolený zaměstnavatelem nebo ve školícím středisku.

Více informací naleznete zde.


2) AOPK

Žádosti o náhrady újmy za ztížené hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se podávají na AOPK.

AOPK si může vyžádat spolupráci s ÚKZÚZ ve sporných případech, kdy je třeba určit původce poškození. Pro takové případy ÚKZÚZ doporučuje žadatelům postupovat dle metodiky uvedené níže.

Postup v metodice uvedený byl projednán a odsouhlasen  nevládními organizacemi (Agrární komorou ČR, Asociací soukromého zemědělství ČR a Zemědělským svazem ČR).

DOCX Metodika posouzení rozsahu poškození porostů způsobených hrabošem polním na pozemcích, kde platí zákaz aplikace rodenticidů podle ZOPK Otevírá se do nového okna. (39 KB)


3) SZIF

V případě žádosti o doklad prokazující zásah vyšší moci uplatňovaný u SZIF je nutné podat Žádost o provedení odborného úkonu (viz odkaz níže), na jejímž základě inspektoři ÚKZÚZ vydají „Odborné posouzení o poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního“. Ve specifikaci žádosti je třeba zaškrtnout položku: prohlídka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů či poruch/ zhodnocení zdravotního stavu (odborný posudek). Odborný posudek není v těchto případech zpoplatněn.

DOCX Žádost o provedení odborného úkonu Otevírá se do nového okna. (32 KB)

Přílohy