Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.1.2022

ÚKZÚZ: Informace pro zemědělce

Dne 4.1. byly aktualizovány informace k žádostem o náhrady újmy za ztížené hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,


1. Postup při řešení výskytu hraboše polního (aktualizováno 1/2022) 


Níže naleznete formulář pro Žádost o provedení odborného úkonu, na základě něhož je proveden odborný posudek o poškození porostů hrabošem polním, který je požadován SZIF (posudek není v těchto případech zpoplatněn!) Ve specifikaci je třeba zaškrtnout položku prohlídka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů či poruch/ zhodnocení zdravotního stavu (odborný posudek).

V případě žádostí o náhrady újmy za ztížené hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje dle svého sdělení Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) stanovisko ÚKZÚZ jako doklad o poškození porostů hrabošem. Jako doklad o poškození porostů je dostačující např. fotodokumentace pořízená žadatelem o náhradu. Pokud se však zemědělec rozhodne využít k tomuto účelu také stanovisko ÚKZÚZ, lze rovněž využít formulář níže.

Dle sdělení AOPK lze však odborná posouzení uplatnit pouze na porosty ve sklizňovém roce, k němuž se žádost vztahuje, tedy např. stanovisko z podzimu 2021 na dotčený porost ozimu sklizený v roce 2022.

DOCX Žádost o odborné posouzení poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního Otevírá se do nového okna. (32 KB)

 


2. Postup při uplatnění náhrady nákladů za mimořádná rostlinolékařská opatření nařízená na jaře 2021


2.12.2021 byly aktualizovány obecné informace k náhradě nákladů a formulář Žádosti o náhradu nákladů a ztrát vzniklých plněním MRO podle § 76 zákona č. 326/2004 Sb.

PDF Informace k náhradě nákladů za nařízená MRO  Otevírá se do nového okna. (177 KB)


 

UPOZORNĚNÍ –  Nárokovat tuto náhradu lze teprve až po splnění, resp. provedení všech nařízených MRO, a po protokolární kontrole jejich splnění provedené ÚKZÚZ.

Formulář žádosti o náhradu nákladů za provedená opatření je ke stažení níže, včetně vzorů tabulek prokazujících vyčíslení nákladů.  Přiložen je také vzor vyplněné žádosti.

DOCX Žádost o náhradu nákladů za provedená opatření Otevírá se do nového okna. (26 KB)

DOCX Vzor tabulek prokazujících vyčíslení nákladů Otevírá se do nového okna. (26 KB)

DOCX Příklad vyplněné žádosti Otevírá se do nového okna. (29 KB)

PDF Nejčastější chyby zjištěné při kontrole žádostí o náhradu nákladů Otevírá se do nového okna. (116 KB)

OZNÁMENÍ APLIKACE PŘÍPRAVKU PRO HUBENÍ HLODAVCŮ (DOC)

Přílohy