Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.1.2023

Újmová vyhláška v platnosti

Od 1. 1. 2023 vstoupily v platnost novely dvou újmových vyhlášek:

  1. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
  2. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Především ta první se týká zemědělské činnosti – například náhrady za hraboše, vlka, apod. Žádá se zpětně za minulý rok, což znamená, že se nyní může žádat za újmu v roce 2022.

Je možné, že pro příští období se budou po konzultaci s MŽP a MZe ještě upravovat.

Sbírka zákonů: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2022/sb0200-2022.pdf