Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.3.2018

TZ: Poptávka po bio vejcích převyšuje nabídku. Stát by měl změnit politiku

Poptávka po vejcích na Velikonoce ze strany spotřebitelů každoročně roste. Zákazníci tak stojí před volbou, zda koupit vejce z konvenčních chovů, nebo podpořit ekologické farmáře a nakoupit na nadílku bio vejce. Bohužel nabídka bio vajec z volných chovů nedokáže uspokojit rostoucí poptávku českých zákazníků a firem.

Bio vejce se od konvenčních vajec liší zejména podmínkami, ve kterých jsou slepice chované a krmivem, které dostávají. Zákazník tak nákupem běžných vajec schvaluje také chov slepic v nepřirozených podmínkách a na velmi omezeném prostoru. Poptávka po bio vejcích přitom každoročně roste a cenový rozdíl mezi běžnými a bio vejci se stále zmenšuje. V současnosti však poptávka po českých bio vejcích nedokáže uspokojit poptávku zákazníků.

„Na vině je z mého pohledu zejména přístup Ministerstva zemědělství, které dlouhodobě podporuje konvenční chovy, kde jsou slepice chovány buď v klecích, nebo na podestýlce. V obou případech mají slepice velmi málo prostoru, žijí v nepřirozených podmínkách a uměle jsou nuceny ke zvýšené produkci vajec, která vede k předčasnému vyčerpání nosnic,“ uvádí manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková.

Nosnice v ekologických chovech jsou přitom krmeny pouze bio krmivem, takže vejce neobsahují žádné chemické látky, žijí v přirozených podmínkách ve volných výbězích a vejce snášejí většinou obden, a tak nejsou vyčerpané jako nosnice v běžných chovech. Bio vejce mají také přirozenou barvu a podléhají přísnější kontrole s ohledem na bio certifikaci a standardy dodržované v Evropské unii.

„Ministerstvo zemědělství by mělo přehodnotit svou politiku podpory ekologických chovů nosnic a podporovat hlavně volné chovy a produkci bio vajec. Poptávka po bio vejcích v Česku roste a to nejen ze strany běžných zákazníků, ale také ze strany firem, které však nemají, kde svou poptávku uspokojit,“ dodává Urbánková.

Ukázkou je třeba snaha řetězce rychlého občerstvení McDonalds, který v roce 2015 chtěl odebírat pouze vajíčka z volných chovů, ale nebyl v Česku schopen najít dodavatele, který by dodal potřebný objem vajec.

„Doufáme, že tuto skutečnost zohlední Ministerstvo zemědělství při utváření dotační politiky po roce 2020 a na Velikonoce roku 2021 budou v českých nadílkách pouze vejce z volných a ekologických chovů,“ uzavírá Urbánková.

Zdroj obrázku: pixabay.com