Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.5.2020

TZ: Nová strategie EU pro ekologické zemědělství zavádí povinná procenta plochy a biopotraviny do veřejného stravování

Evropská komise včera zveřejnila dlouho očekávanou Farm to Fork strategii, která si mimo jiné klade v oblasti ekologického zemědělství cíle jako je dosažení procenta plochy v režimu ekologického zemědělství ve výši 25 % do roku 2030 nebo zavedení biopotravin ve veřejném stravování napříč členskými státy EU. Svaz PRO-BIO tuto strategii plně podporuje a vyzývá Ministerstvo zemědělství ČR, aby cíle v ní zahrnuté dále zapojovalo do zemědělské politiky České republiky.

 „Vítáme zveřejnění strategie Evropské komise stejně jako její cíle. Pozitivní je také fakt, že si této strategie všimlo i české Ministerstvo zemědělství a již včera nám zaslalo ke strategii první podklady. Osobně mě to příjemně překvapilo. Včera jsme také napsali výzvu ministru zemědělství Tomanovi, aby ustanovil pracovní skupinu, která se bude strategií a zejména jejím napojením na budoucí Společnou zemědělskou politiku seriózně a intenzivně zabývat. Jsem ráda a doufám, že ministerstvo vnímá potenciál, který se nám nyní nabízí a že ho zvládneme proměnit v šanci na udržitelnější hospodaření v naší krajině,“ říká manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková.

Česká republika v rozšiřování plochy obhospodařované v režimu ekologického zemědělství a výraznější podpoře ekologického zemědělství v poslední době spíše ustala a poslední kroky Ministerstva zemědělství ČR svědčí o tom, že rozšiřování ploch v režimu ekologického zemědělství nejsou aktuálním cílem. „Například uzavření možnosti pro konverzi nových hektarů z konvence do ekologického zemědělství z hlediska dotační podpory v rámci přechodného období Společné zemědělské politiky do roku 2023 je podle mě úplně špatně. Tím, že do režimu ekologického zemědělství nemohou vstupovat nové farmy, se vše zakonzervuje na současném stavu. Nepřicházejí žádné inovace, ani žádní noví producenti,“ říká Urbánková.

To stejné platí také o nulovém bodové zvýhodnění pro ekologické zemědělce v 10. kole dotačního programu pro rozvoj venkova, které nyní Ministerstvo zemědělství vyhlásilo. A o realizovaném snížení podpory, ve které měli ekologičtí zemědělci původně dostat navíc 20% kofinancování a nyní je v pravidlech pouze 5 %. „Všechny tyto skutečnosti jdou proti dalšímu rozvoji ekologického zemědělství u nás. Strategie EU nám však ukazuje nový směr a definuje cíle, které jsou i pro náš Svaz reálné a přitom správné. Současně doufám, že využijeme potenciál a proměníme cíle strategie do konkrétních a funkčních opatření v nové Společné zemědělské politice, protože ekologické zemědělství tím, že podporuje biodiverzitu, neznečišťuje vodu pesticidy a dbá o welfare zvířat stejně jako kvalitu půdy, která je na řadě konvenčních farem žalostná, řeší řadu problémů, se kterými se české zemědělství aktuálně potýká, a právě strategie EU Farm to Fork je hodlá řešit. Budu také velmi ráda, když ministerstvo podpoří zavedení biopotravin ve veřejném stravování, protože v řadě zemí EU je to již běžný standard a my i v tomto bohužel dost pokulháváme, přestože náš Svaz o to dlouhodobě usiluje,“ dodává Urbánková.