Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.10.2022

Tisková zpráva: Vyjádření k dopisu ÚZEI ze dne 29.9.2022

Naše nevládní Společnosti obdržely od ÚZEI dopis vyjadřující se k studii zpracované společností KPMG (zadavatel Zemědělský svaz a Agrární komora), ke kritice nastavení dotačních pravidel nové SZP. Hned na začátku chceme upozornit, že ÚZEI považujeme za politicky nezávislý orgán, který se dle zadání MZe zabývá analýzou objektivně získaných dat a to nezávisle na momentální politické situaci či lobbyistickému tlaku různých zájmových skupin. V rámci studie zpracované společností KPMG je bohužel využito zavádějících technik, kdy je opomenuta například produkce vedlejších výrobků nebo vytržená redistribuovaná platba (BISS) z celkového kontextu. ÚZEI svým dopisem narovnává nepravdy a doplňuje argumenty tak, aby nebyl agrární sektor chybně vnímán jako v podstatě závislý na dotačních podporách.

Dne 13. října 2022

Ing. František Winter v. r.                        Ing. David Brož v. r.

 předseda ČMSZP                                                prezident SMA ČR

Ing. Milan Boleslav v. r.                            Bc. Kateřina Urbánková v. r.

       předseda SMO                                              manažerka PRO-BIO

 

Zdroj: ČMSZP