Kdo hledá, najde...

Aktuality

31.8.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA: EKOFARMA JAVORNÍK VE ŠTÍTNÉ NAD VLÁŘÍ POKRAČUJE V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZEMĚDĚLCŮ

(Ve Štítné nad Vláří  31. srpna 2020) Už tři roky vzdělává ekofarma JAVORNÍK-CZ  s.r.o. ve Štítné nad Vláří zemědělce. Pořádá pro ně ve spolupráci s dalšími organizacemi a odborníky ukázkové polní dny a také individuální i skupinové demonstrační akce. Stala se totiž už v roce 2018 jednou z demonstračních farem, které za tím účelem finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství.

Na ekofarmě bylo k dnešku zrealizováno již 12 tzv. polních dnů a mnoho dalších individuálních a skupinových demonstračních akcí. Navštívily je stovky zemědělců z různých regionů ČR i další zájemci.

Akce prezentují zejména ekologické hospodaření, postupy a technologie zvyšující kvalitu půdy, snižující vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupy přispívajících k zadržování vody v krajině, ekologické způsoby ochrany rostlin, aj. V roce 2020 se polní dny věnovaly podrobněji například: významu, způsobům a ekonomice obnov travních porostů; meziplodinám a jejich vlivu na úrodnost půdy, jejich nutriční hodnotě a využití při chovu skotu; charakteristikám úrodnosti půdy; výživě rostlin a zpracování půdy v podmínkách sucha; bilanci živin; novele nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu pro tyto oblasti a dalším tématům.

Poslední polní den by měl proběhnout ve Štítné nad Vláří 16. září 2020. V létě a na podzim tradičně probíhají ještě i skupinové a individuální akce.

Zájemci o vzdělávací akce na ekofarmě Javorník se stále ještě mohou hlásit na sekretariátu ekofarmy u paní Kostkové (tel: 577 002 312, 572 002 311) nebo u poradce Ing. Drgáče (tel. 721 943 628). Zejména u individuálních nebo skupinových akcí je možná domluva termínu dle možností zájemců. V listopadu 2020 bude projekt ukončen. Ať už hospodaříte konvenčně nebo ekologicky, využijte posledních možností k návštěvě této ukázkové ekofarmy.    

Společnost JAVORNÍK-CZ s.r.o. od roku 1996 hospodaří ekologicky v CHKO Bílé Karpaty na výměře téměř 1700 ha, z toho je 420 ha orné půdy, 34 ha sadů, 15 ha sadů krajinotvorných a zbytek trvalé travní porosty. Chová 250 ks masného a 250 ks mléčného skotu.  Pěstuje především pšenici špaldu, krmné obiloviny, které jsou ve vyváženém osevním postupu střídány vojtěškou, jetelem a vhodnými meziplodinami. Doplňkově se také pěstuje koriandr, pohanka a ostropestřec. Provozuje mj. také faremní bio mlékárnu, pekárnu, pěstitelskou pálenici, penzion a farmářskou prodejnu. Získala již řadu ocenění za své hospodaření i produkci. Dlouholeté praktické zkušenosti prezentovala během projektu zemědělcům z různých regionů.

Do projektu se během jeho realizace zapojilo mnoho organizací, firem i odborníků. Účastníci získali nejen nové informace, ale určitě také inspiraci a nové kontakty. Na projektu spolupracuje ekofarma už od začátku s Výzkumným ústavem rostlinné výroby z Prahy Ruzyně (zejména Ing. Martinem Kášem). Zapojila se dále společnost ARVITA P z Otrokovic, pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělství z Brna, Výzkumného ústavu rostlinné výroby z Prahy, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy z Prahy a Ministerstva zemědělství, poradci PV-AGRI s.r.o. ze Soběslavic, odborníci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Mendelovy univerzity v Brně, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, firmy DLF Seed, s.r.o. Hladké Životice, odborní poradci v EZ. S realizací celého projektu pomáhalo také Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic a PRO-BIO regionální centrum ze Starého Hrozenkova.

Děkujeme Ministerstvu zemědělství za poskytnutou podporu. Poděkování patří všem lektorům, pracovníkům ekofarmy Javorník i dalším odborníkům a organizačním pracovníkům, kteří s realizací projektu pomáhali.

Zapsala Renata Vaculíková 31.8.2020 www.iskopanice.cz