Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.7.2023

Tisková oprava v Pravidlech intervence 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů pro 1. kolo příjmu žádostí

V Pravidlech pro Intervenci 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů platných pro 1. kolo příjmu žádostí došlo k tiskové chybě v definici mladého začínajícího zemědělce.

V Pravidlech pro Intervenci 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů platných pro 1. kolo příjmu žádostí došlo k tiskové chybě. V definici mladého začínajícího zemědělce je uvedeno: v případě žadatele – právnické osoby – se jedná o subjekt, který je řízen fyzickou osobou, která: v minulosti mohla plnit funkci statutárního orgánu pouze v období 5 let bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci. Správně má být uvedeno v období 24 měsíců bezprostředně před datem podání Žádosti o dotaci. Jedná se o zjevnou chybu, neboť v podmínkách této intervence je dále pro případ plnění funkce statutárního orgánu v jiné právnické osobě, a rovněž v definici mladého začínajícího zemědělce – fyzické osoby, uvedeno období 24 měsíců. Rovněž v intervencích 33.73 – Investice do zemědělských podniků a 49.7 – Zahájení činnosti mladého zemědělce je stejná podmínka vztažena k časovém období 24 měsíců.

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel s formální úpravou znění podmínky je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

Příloha č. 1: V Pravidlech pro Intervenci 34.73 – Investice do zpracování zemědělských
produktů platných pro 1. kolo příjmu žádostí došlo k tiskové chybě v definici mladého
začínajícího zemědělce