Kdo hledá, najde...

Aktuality

19.11.2018

SZIF zveřejnil informace o žádostech 7. kola PRV

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 19. listopadu 2018 – Žadatelé už vědí, jak dopadli se svými žádostmi ze 7. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na svých webových stránkách zveřejnil, které žádosti doporučuje k další administraci a které naopak dále nepostupují. Celkem bylo doporučeno 2 339 žádostí.

O podzimní kolo PRV byl opět velký zájem. Žádosti se přijímaly od 9. do 30 října 2018 a SZIF jich obdržel skoro 4 tisíce na celkovou částku 7 miliard korun. Na 7. kolo je celkem připraveno téměř 3,8 miliardy korun.

Žadatelé se v průběhu 16. a 19. listopadu dozvěděli o zařazení své žádosti, tedy jestli byla, nebo naopak nebyla doporučena k další administraci. Na rozdíl od předchozích kol PRV se tentokrát nestanovila kategorie „Náhradník“, a to z důvodu, že u podzimního kola došlo k navýšení alokované částky. Více než polovina z nich doporučena byla, a to 2 339 žádostí, nedoporučeno zůstalo 1 628 žádostí. Tyto přehledy jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz u jednotlivých operací. Žadatelé v kategorii Doporučen budou dále prostřednictvím Portálu farmáře do 5. 3. 2019 dokládat přílohy k Žádosti o dotaci.

Největší zájem byl o Investice do zemědělských podniků, na všechny záměry v rámci této operace je zaregistrováno celkem 2 703 žádostí. Dále byl velký zájem o Techniku a technologie pro lesní hospodářství (570 žádostí) a o Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (471 žádostí).

Pro zajímavost uvádíme, že si zájemci o dotace dávali skutečně načas, protože 36 procent žádostí bylo podáno až poslední den příjmu. Z celkového počtu žádostí se jich nejvíce přijalo
v Jihomoravském kraji, dále v Jihočeském a Královéhradeckém kraji. Za programové období 2014–2020 v PRV Fond doposud vyplatil 38,1 miliardy korun, z toho na projektová opatření přes 7,7 miliardy a na neprojektová opatření téměř 30,4 miliardy (údaj k 15. 10. 2018).

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.