Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.6.2024

SZIF zahájil vydávání záloh ve výši 50 procent na rozhodnutí o dotaci na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. V řádném termínu přijal celkem 3216 platných žádostí v předpokládané hodnotě téměř 1,7 miliardy korun.

Dnes zahájil SZIF vydávání zálohových rozhodnutí žadatelům na opatření na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat ve výši 50 procent celkové předpokládané částky v žádosti uvedené. Úspěšným žadatelům tak nyní rozdělí téměř 850 milionů korun. V řádném termínu jsme přijali celkem 3216 platných žádostí v předpokládané hodnotě téměř 1,7 miliardy korun. Tato dotační podpora je hrazena výhradně z národních zdrojů. Letos se zálohová rozhodnutí pro Národní dotace, konkrétně dotační programy 20 týkající se Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat vydávají poprvé dle Zásad pro rok 2024.

„Žádost o dotační program na 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic podalo 846 chovatelů a na zálohách tak mohou získat až celkem 238 milionů korun. Na program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže, kde je odhadovaná celková výše záloh v podobné hodnotě tedy 236 milionů korun, se přihlásilo řádově čtyřikrát méně chovatelů, konkrétně 188. Na dotační program 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat podalo žádost o dotaci 180 žadatelů, na zálohách tak mohou získat 187 milionu korun. O dotaci na DP 20.D. s účelem zlepšení životních podmínek krav bez tržní produkce mléka projevilo zájem 1206 chovatelů, výše záloh je zde cca 70 milionů korun a 796 chovatelů zažádalo o dotaci v dotačním programu 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků, s odhadovanou výší záloh v celkové hodnotě 111 milionů korun.“ uvedla Pavla Štěchová, vedoucí Oddělení metodiky vybraných podpor a intervencí v odvětví vína.

Více informací k dotačním programům: https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy